ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

028 - หลักปฏิบัติธรรม

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

027 - หลักปฏิบัติพระพุทธศาสนา

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

026 - หลักพระพุทธศาสนา ๔ ประการ

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

025 - ความโศกและภัยอันตรายต่างๆ

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

024 - สติรักษาจิต

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

023 - ความปลอดโปร่ง ความตัน ของจิต

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

022 - ความประมาท

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

021 - นิวรณ์ห้า(๒)

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

020 - นิวรณ์ห้า(๑)

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

019 - เทศน์วันขึ้นปีใหม่

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.