ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 3 guests กำลังออนไลน์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  024 - บูรพาจารย์ 2

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  023 - บูรพาจารย์ 1

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  022 - ปฏิปทาของครูบาอาจารย์2

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  021 - ปฏิปทาของครูบาอาจารย์1

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  020 - เรื่องของสมาธิ 2

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  019 - เรื่องของสมาธิ1

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  018 - นิมิตและวิปัสสนา2

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  017 - นิมิตและวิปัสสนา1

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  016 - สมาธิในชีวิตประจำวัน8

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.

  015 - สมาธิในชีวิตประจำวัน7

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.