ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล สั่งสมบารมี สร้างสติ เสริมสมาธิ ควบคุมใจให้สะอาดผ่องใสและเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ปีใหม่
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ณ วัดป่าเชิงเลน บางกอกน้อย กทม. 
 
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
ดังมีกำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สวดมนต์ข้ามปี
 
๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทำวัตรเย็น, สวดธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสูตร ฯลฯ และฟังธรรมเทศนา
 
วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดชยันโต และรับศีล เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว
๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร รับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
๐๙.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณร พุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้าและรับประทานอาหารร่วมกัน
๑๐.๐๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิพระสงฆ์จำนวน ๗ หลัง 
เสร็จพิธี