ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระเข้าพรรษา วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ด้วยวัดป่าเชิงเลน กำหนดให้มีการรับสมัครชายไทยที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมโครงการบวชพระ เข้าพรรษา ภาวนา ทดแทนคุณ ในวันเสาร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

ประเพณีการบวช เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน  เพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริงในโลก ที่สอนให้มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ช่วยให้มนุษย์มีสติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่ในทางที่ดีที่ชอบ การบวชจึงมีความสาคัญโดยเฉพาะต่อผู้ที่จะเป็นหลักของครอบครัว อีกทั้งผู้บวชยังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของเรา

ผู้มาบวชในพุทธศาสนาถ้าหากว่าปฏิบัติตามศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จริงๆ ฝึกปฏิบัติตนในกฏที่เคร่งครัด รู้จักความอดทน สุขุม สำรวม สร้างปัญญาก่อเกิด พินิจพิจารณาในสรรพสิ่ง ไม่มีใครสวยงามยิ่งกว่าพระผู้มุ่งออกมาบวชแล้ว เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสวยงามที่สุด กิริยามารยาทจะคล่องแคล่วๆ ด้วยสติปัญญา ด้วยเหตุด้วยผลไม่ผิดพลาด แล้วบำเพ็ญตนจิตใจสว่างจ้าย่อมบังเกิดดวงตาแห่งธรรม

กำหนดการบรรพชา
วันเสาร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 

เวลา ๑๑.๐๐ น.
 

 • ผู้เข้ารับการอุปสมบท เตรียมอาบน้ำแต่งชุดนาค
 • ผู้ปกครองพร้อมที่ศาลา นาคทำพิธีขอขมา
 • มอบผ้าไตร,เครื่องอัฐบริขาร
 • ผู้เข้ารับการอุปสมบท กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ
   

เวลา ๑๓.๐๐ น.
 

 • พระอุปัชฌาย์ถึงพระอุโบสถ
 • นาคพร้อมกันที่พระอุโบสถ กราบนมัสการพระอุปัชฌาย์
 • เข้าสู่พิธีอุปสมบท
 • บิดา-มารดา ถวายเครื่องไทยธรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์
 • เสร็จพิธี

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ ได้ที่วัดป่าเชิงเลน 

หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาแมคโคร จรัญ
เลขที่บัญชี 695-2-29205-4 
ชื่อบัญชี พระภัลลภ อภิปาโล

  

สอบถามรายละเอียดได้ที่
วัดป่าเชิงเลน

ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕  แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : ๐ ๒๘๖๕ ๕๖๔๕-๖
โทรสาร :  ๐ ๒๘๖๕ ๕๖๔๖

Facebook : www.facebook.com/watpachoenglane/