ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

เสียงธรรมท่านพระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล

  เสียงธรรมพระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล
  เจ้าอาวาส วัดป่าเชิงเลน : เทศน์ให้กับ
  คณะปลูกป่า ที่วัดสวนป่าบุญฤทธิ์
  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖

MP3: 

You may need: Adobe Flash Player.