ล็อกอิน

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 4 guests กำลังออนไลน์

 

ความเดิม

ซากปรักหักพังของวัดเชิงเลน ปรากฏอยู่ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน

๖๐ ตารางวา ตามที่ได้สอบถามและตามที่ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่ากันต่อๆ มา ทราบว่าเคยเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนานเกินกว่า ๔ ชั่วคน ตั้งแต่เริ่มจำความได้ก็เห็นวัดอยู่ในสภาพหักพังและรกร้างอยู่แล้ว จากการตรวจสอบอิฐที่ก่อสร้างวัดและวิธีการก่อสร้าง พบว่าเป็นอิฐและวิธีการก่อสร้างวัดในสมัยอยุธยา